21 библейски стиха за успокояване на тревожното ви сърце

Съдържание

Когато животът ни хвърли криво, може да е трудно да останем спокойни и събрани. Можем да бъдем затрупани от безпокойство и страх и може да бъде трудно да намерим мир и сила. Но Божието Слово е пълно с обещания и стихове, които могат да ни помогнат в моменти на бедствие. Ето 21 библейски стиха, които ще ви помогнат да успокоите тревожното си сърце.

Бен Уайт

Библията ни казва, че Бог е нашето убежище и сила, постоянна помощ във време на беда. В Псалм 46:1-2 се казва: „Бог е нашето убежище и сила, постоянна помощ в беда. Затова няма да се страхуваме, дори земята да се поддаде и планините да паднат в сърцето на морето.

Можем да намерим утеха и във факта, че Бог винаги е с нас. Във Второзаконие 31:6 се казва: „Бъдете силни и смели. Не бой се и не се ужасявай от тях, защото Господ твоят Бог върви с теб; той никога няма да те остави, нито ще те изостави.

Бог също обещава да ни даде мир и сила във времена на беда. В Исая 26:3 се казва: „Ще запазиш в съвършен мир онези, чиито умове са непоколебими, защото те уповават на Тебе.“

Библията също ни казва, че Бог е нашият защитник и че той никога няма да ни изостави. В Псалм 91:4 се казва: „Той ще те покрие с перата Си и под крилете Му ще намериш убежище; неговата вярност ще бъде твой щит и укрепление.

Чувствате ли се тревожен? Не си сам. Много от нас се борят с безпокойство в тези несигурни времена. Но има надежда. Библията е пълна със стихове, които могат да ни помогнат да намерим мир и да успокоим тревожните си сърца. Ето 21 библейски стиха, които ще ви помогнат да намерите мир и да успокоите тревожното си сърце: 21 библейски стиха за успокояване на тревожното ви сърце и 21 библейски стиха за успокояване на тревожното ви сърце .

Можем да намерим сила и във факта, че Бог винаги е с нас и че никога няма да ни изостави. В Исая 41:10 се казва: „И така, не бой се, защото Аз съм с теб; не се страхувай, защото Аз съм твоят Бог. Аз ще те укрепя и ще ти помогна; Ще те подкрепя с праведната си десница.

Библията също ни казва, че Бог е нашата сила и че той никога няма да ни изостави. В Псалм 18:2 се казва: „Господ е моя канара, моя крепост и мой избавител; моят Бог е моята канара, в която се уповавам, моят щит и рогът на моето спасение, моята крепост.

Можем да намерим утеха и във факта, че Бог винаги е с нас и че никога няма да ни изостави. В Исая 43:2 се казва: „Когато преминеш през водите, Аз ще бъда с теб; и когато минаваш през реките, те няма да те залеят. Когато минеш през огъня, няма да се изгориш; пламъците няма да те запалят.

Библията също така ни казва, че Бог е нашето убежище и че той никога няма да ни изостави. В Псалм 34:18 се казва: „Господ е близо до съкрушените по сърце и спасява онези, които са съкрушени духом.“

Можем да намерим сила и във факта, че Бог винаги е с нас и че никога няма да ни изостави. В Исая 40:31 се казва: „Но онези, които се надяват на Господа, ще подновят силата си. Ще се издигнат на криле като орли; ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да изнемощят.

„Бог е нашето убежище и сила, постоянна помощ в беда.“Псалм 46:1-2

Библията също ни казва, че Бог е нашият защитник и че той никога няма да ни изостави. В Псалм 27:1 се казва: „Господ е моя светлина и мое спасение – от кого да се боя? Господ е крепост на живота ми - от кого да се уплаша?“

Можем да намерим утеха и във факта, че Бог винаги е с нас и че никога няма да ни изостави. В Исая 41:13 се казва: „Защото Аз съм Господ твоят Бог, Който държа десницата ти и ти казвам: Не бой се; Аз ще ти помогна.'

Библията също ни казва, че Бог е нашата сила и че той никога няма да ни изостави. В Псалм 28:7 се казва: „Господ е моя сила и мой щит; сърцето ми се уповава на него и той ми помага. Сърцето ми подскача от радост и с песента си го възхвалявам.

Можем да намерим сила и във факта, че Бог винаги е с нас и че никога няма да ни изостави. В Исая 43:2 се казва: „Когато преминеш през водите, Аз ще бъда с теб; и когато минаваш през реките, те няма да те залеят. Когато минеш през огъня, няма да се изгориш; пламъците няма да те запалят.

ЧЗВ

  • Кои са някои библейски стихове, които помагат да се успокои тревожното сърце?
  • Псалм 46:1-2, Второзаконие 31:6, Исая 26:3, Псалм 91:4, Исая 41:10, Псалм 18:2, Исая 43:2, Псалм 34:18, Исая 40:31, Псалм 27: 1, Исая 41:13, Псалм 28:7, Исая 43:2.

  • Къде мога да намеря още библейски стихове, които да помогнат за успокояване на разтревожено сърце?
  • Можете да намерите още библейски стихове, които да помогнат за успокояване на разтревожено сърце Библейски портал , Инструменти за изучаване на Библията , и Отворете Библията .