отпечатък

EcoZero

собственик:Дъстин Лот
Контакт:Тел.: +49 (731) 577-85-11, Факс: +49 (731) 577-85-12
ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ:DE247657355
Karl-Liebknecht-Strasse 18 14481 Потсдам
Електронна поща:info@ez-afghanistan.de

Отказ от отговорност

Съдържанието на този сайт е събрано с най-голямо внимание. Въпреки това не можем да гарантираме, че съдържанието е пълно, правилно и актуално. Съгласно § 7 ал. 1 TMG (Германски закон за телеуслугите), ние като доставчици на услуги сме отговорни за собственото си съдържание на тези страници съгласно общия закон. Въпреки това, съгласно §§ 8 до 10 TMG, ние като доставчици на услуги не сме длъжни да наблюдаваме предадена или съхранена информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати от това. Но отговорността в това отношение е възможна само от момента на узнаване на конкретно нарушение на закона. Ако разберем за съответните нарушения, незабавно ще премахнем такова съдържание.