Произходът на интернет Правило #34: Порно от всичко

Съдържание

Разгледайте произхода на интернет правило №34, което гласи, че „ако съществува, има порнография“. Научете за 4chan, правилото и последиците от това правило в интернет.

Интернет е огромна и постоянно променяща се среда и не е изненада, че има свой собствен набор от правила и разпоредби. Едно от най-известните от тях е прословутото „Правило № 34“, което гласи, че „ако съществува, има порнография“. Това правило се превърна в основна част от интернет, но откъде идва?

Интернет правило 34

Произходът на Правило #34 може да бъде проследен до ранните дни на интернет, когато за първи път е създаден уебсайтът за изображения 4chan. 4chan е анонимно табло за обяви, базирано на изображения, където потребителите могат да публикуват изображения и коментари, без да се налага да регистрират акаунт. Правилото се появи за първи път в 4chan и бързо се разпространи в интернет.

Правилото беше публикувано за първи път в тема на 4chan през 2004 г. и бързо набра популярност. На него се гледаше като на хумористичен начин да се подиграват с разпространението на порнографско съдържание в интернет и бързо се превърна в мем. Оттогава правилото е възприето от много други уебсайтове и се е превърнало в част от интернет културата.

Последствията от правило #34 са широкообхватни. Използва се, за да се омаловажава разпространението на порнографско съдържание в интернет и да се правят шеги относно повсеместното разпространение на такова съдържание. Използва се също така, за да се омаловажава факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко е неясно.

Интернет правило #34: Порно от всичко е стара поговорка, която съществува от ранните дни на интернет. Той гласи, че ако нещо съществува, има порно от него. Това правило се използва, за да се обясни огромното количество порнографско съдържание, достъпно в интернет. Използва се и за обяснение защо някои теми са толкова силно дискутирани в интернет, като политика, религия и други спорни теми. Произходът на това правило е неизвестен, но се смята, че произхожда от уеб комикс, наречен „Heart-Catalog“, и уебсайт за писмено изразяване, наречен „Writing-Expression“.

Правилото също се използва, за да се омаловажава факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко е неясно. Например, популярно меме е „Rule #34 Challenge“, където потребителите са предизвикани да намерят порнографска версия на нещо, което е на пръв поглед невинно. Това предизвикателство беше използвано, за да се омаловажи факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко неясно е.

Последствията от правило #34 са широкообхватни и то се превърна в част от интернет културата. Използва се, за да се омаловажава разпространението на порнографско съдържание в интернет и да се правят шеги относно повсеместното разпространение на такова съдържание. Използва се също така, за да се омаловажава факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко е неясно.

„Правило 34 е интернет мем и жаргон, който гласи, че като правило интернет порнографията съществува по отношение на всяка възможна тема.“

Правилото също се използва, за да се омаловажава факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко е неясно. Например, популярно меме е „Rule #34 Challenge“, където потребителите са предизвикани да намерят порнографска версия на нещо, което е на пръв поглед невинно. Това предизвикателство беше използвано, за да се омаловажи факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко неясно е.

Последствията от правило #34 са широкообхватни и то се превърна в част от интернет културата. Използва се, за да се омаловажава разпространението на порнографско съдържание в интернет и да се правят шеги относно повсеместното разпространение на такова съдържание. Също така се използва, за да се омаловажава факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко е неясно.

Правилото също се използва, за да се омаловажава факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко е неясно. Например, популярно меме е „Rule #34 Challenge“, където потребителите са предизвикани да намерят порнографска версия на нещо, което е на пръв поглед невинно. Това предизвикателство беше използвано, за да се омаловажи факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко неясно е.

ЧЗВ

  • Какво е правило #34?
  • Правило #34 е интернет мем и жаргон, който гласи, че като правило интернет порнографията съществува по отношение на всяка възможна тема.

  • Откъде произлиза правило #34?
  • Правило #34 произхожда от уебсайта за изображения на 4chan през 2004 г.

  • Какви са последиците от правило #34?
  • Последствията от правило #34 са широкообхватни. Използва се, за да се омаловажава разпространението на порнографско съдържание в интернет и да се правят шеги относно повсеместното разпространение на такова съдържание. Също така се използва, за да се омаловажава факта, че всичко може да се намери в интернет, без значение колко е неясно.