Спечелване на INFP: 27 съвета от INFP

Съдържание

INFP са рядък тип личности, съставляващи само 4% от населението. Те често са неразбрани и трудно могат да се свържат с тях. Но ако искате да спечелите INFP, това е възможно. Ето 27 съвета от INFP как да направите точно това.

бръмбарен сок

1. Покажете истински интерес

INFP оценяват, когато някой отдели време да ги опознае и проявява искрен интерес към техните мисли и чувства. Задавайте им въпроси относно техните страсти и интереси и не забравяйте да изслушате отговорите им. Показването на истински интерес към INFP ще им помогне да се почувстват по-удобно и да се отворят към вас.

бръмбарен сок

2. Уважавайте нуждата им от пространство

INFP се нуждаят от много време сами, за да презаредят и обработят своите мисли и чувства. Уважавайте нуждата им от пространство и не го приемайте лично, ако трябва да си починат от общуването. Кажете им, че разбирате и сте до тях, когато са готови.

бръмбарен сок

3. Бъдете автентични

INFP ценят автентичността и оценяват, когато някой е искрен и честен с тях. Не се страхувайте да споделите истинските си мисли и чувства с INFP. Те ще оценят вашата откритост и честност.

бръмбарен сок

4. Проявете състрадание

INFP са силно чувствителни и състрадателни хора. Показването на състрадание и разбиране към INFP ще им помогне да се чувстват по-комфортно и свързани с вас. Кажете им, че сте до тях и че ви е грижа за чувствата им.

бръмбарен сок

5. Бъдете търпеливи

INFP могат да се отварят бавно и може да отнеме известно време, за да обработят своите мисли и чувства. Бъдете търпеливи с тях и не ги пришпорвайте. Кажете им, че сте до тях и че сте готови да отделите време, за да ги опознаете.

бръмбарен сок

6. Оценявайте тяхната креативност

INFP са силно креативни и често имат уникални идеи и перспективи. Оценявайте тяхната креативност и не се страхувайте да ги попитате за мнението им. Те ще оценят интереса ви към техните идеи и ще е по-вероятно да ви се отворят.

бръмбарен сок

7. Споделете вашите собствени мисли и чувства

INFP оценяват, когато някой е готов да сподели собствените си мисли и чувства. Не се страхувайте да се отворите пред INFP и да им кажете какво мислите и чувствате. Това ще им помогне да се почувстват по-свързани с вас и ще ги направи по-склонни да ви се отворят.

бръмбарен сок

8. Бъдете отворени към нови идеи

INFP често имат уникални и креативни идеи. Бъдете отворени към техните идеи и не се страхувайте да опитате нещо ново. Това ще им покаже, че цените тяхното мнение и че сте готови да изследвате нови възможности.

бръмбарен сокбръмбарен сок

9. Уважавайте техните ценности

INFP имат силни ценности и вярвания. Уважавайте техните ценности и не се опитвайте да ги принуждавате да направят нещо, което противоречи на техните убеждения. Показването на уважение към техните ценности ще им помогне да се чувстват по-комфортно и свързани с вас.

бръмбарен сок

10. Прекарайте качествено време заедно

INFP оценяват качественото време, прекарано заедно. Отделете време да направите нещо специално с INFP, като например да отидете на разходка или да си направите пикник. Това ще им покаже, че ви е грижа за тях и че сте готови да положите усилия да прекарате време с тях.

бръмбарен сок

11. Бъдете подкрепящи

INFP имат нужда от подкрепа и насърчение. Кажете им, че сте до тях и че вярвате в тях. Показването на вашата подкрепа ще им помогне да се чувстват по-уверени и сигурни във връзката ви.

бръмбарен сокбръмбарен сок

12. Покажете благодарност

INFP оценяват, когато някой отдели време, за да покаже благодарност за усилията си. Кажете им, че оценявате усилията им и че сте благодарни за тяхното присъствие в живота ви.

бръмбарен сок

13. Бъдете отворени към техните чувства

INFP са силно чувствителни и често имат силни емоции. Бъдете отворени към техните чувства и не се страхувайте да говорите за тях. Това ще им покаже, че сте до тях и че сте готови да изслушате техните мисли и чувства.

бръмбарен сок

14. Уважавайте техните граници

INFP трябва да се чувстват сигурни и сигурни в отношенията си. Уважавайте техните граници и не ги принуждавайте да правят нещо, което не им е удобно. Показването на уважение към техните граници ще им помогне да се чувстват по-сигурни и свързани с вас.

бръмбарен сок

15. Бъдете гъвкави

INFP оценяват, когато някой е готов да бъде гъвкав и отстъпчив. Не се страхувайте да правите компромиси и бъдете отворени към техните идеи. Това ще им покаже, че сте готови да работите заедно и че цените тяхното мнение.

бръмбарен сок

16. Покажете обич

INFP трябва да се чувстват обичани и оценени. Покажете им обич и им кажете, че ви е грижа за тях. Това ще им помогне да се чувстват по-сигурни и свързани с вас.

бръмбарен сок

17. Проявявайте разбиране

INFP често имат силни емоции и могат да бъдат трудни за разбиране. Проявявайте разбиране и не се страхувайте да задавате въпроси. Проявяването на разбиране ще им помогне да се чувстват по-комфортно и свързани с вас.

бръмбарен сок

18. Дайте им пространство да изразят себе си

INFP имат нужда от много пространство, за да изразят себе си. Дайте им пространството, от което се нуждаят, за да изразят своите мисли и чувства. Това ще им покаже, че сте до тях и че сте готови да изслушате техните идеи.

бръмбарен сок

19. Бъдете отворени към техните идеи

INFP често имат уникални и креативни идеи. Бъдете отворени към техните идеи и не се страхувайте да опитате нещо ново. Това ще им покаже, че цените тяхното мнение и че сте готови да изследвате нови възможности.

20. Покажете признателност

INFP оценяват, когато някой отдели време, за да покаже признателност за усилията им. Кажете им, че оценявате усилията им и че сте благодарни за тяхното присъствие в живота ви.

бръмбарен сок

21. Бъдете уважителни

INFP трябва да се чувстват уважавани и ценени. Показвайте им уважение и не се страхувайте да поискате мнението им. Това ще им покаже, че цените техните мисли и чувства.

бръмбарен сок

22. Бъдете отворени за нови преживявания

INFP често имат уникални и креативни идеи. Бъдете отворени към техните идеи и не се страхувайте да опитате нещо ново. Това ще им покаже, че сте отворени за нови преживявания и че сте готови да изследвате нови възможности.

бръмбарен сок

23. Покажете емпатия

INFP оценяват, когато някой отдели време, за да разбере чувствата им и да покаже съчувствие. Кажете им, че разбирате и сте до тях, когато имат нужда.

бръмбарен сок

24. Бъдете подкрепящи

INFP имат нужда от подкрепа и насърчение. Кажете им, че сте до тях и че вярвате в тях. Показването на вашата подкрепа ще им помогне да се чувстват по-уверени и сигурни във връзката ви.

25. Уважавайте тяхната поверителност

INFP трябва да се чувстват сигурни и сигурни в отношенията си. Уважавайте поверителността им и не ги принуждавайте да споделят повече, отколкото им е приятно. Показването на уважение към поверителността им ще им помогне да се чувстват по-сигурни и свързани с вас.

бръмбарен сок

26. Бъдете търпеливи

INFP могат да се отварят бавно и може да отнеме известно време, за да обработят своите мисли и чувства. Бъдете търпеливи с тях и не ги пришпорвайте. Кажете им, че сте до тях и че сте готови да отделите време, за да ги опознаете.

27. Показвайте уважение

INFP трябва да се чувстват уважавани и ценени. Показвайте им уважение и не се страхувайте да поискате мнението им. Това ще им покаже, че цените техните мисли и чувства.

ЧЗВ

  • Как мога да спечеля INFP?
    Проявете искрен интерес, уважавайте нуждата им от пространство, бъдете автентични, показвайте състрадание, бъдете търпеливи, оценявайте тяхната креативност, споделяйте вашите собствени мисли и чувства, бъдете отворени за нови идеи, уважавайте техните ценности, прекарвайте качествено време заедно, бъдете подкрепящи, показвайте благодарност , бъдете отворени към чувствата им, уважавайте техните граници, бъдете гъвкави, проявявайте привързаност, проявявайте разбиране, дайте им пространство да се изразят, бъдете отворени за техните идеи, показвайте признателност, бъдете уважителни, бъдете отворени за нови преживявания, проявявайте съпричастност и покажете уважение.
  • От какво се нуждаят INFP в една връзка?
    INFP трябва да се чувстват обичани и оценени. Те се нуждаят от подкрепа и насърчение, уважение към техните ценности и граници, качествено време, прекарано заедно, разбиране и пространство за изразяване.